Paul Quirynen

Advocaat Quirynen

Paul QUIRYNEN (°07.09.1953) studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen en is sedert 1976 advocaat bij de Balie te Antwerpen. Hij is tevens plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Boom. Na zijn betrokkenheid namens de families van slachtoffers in de zaken Van Noppen en Dutroux schreef hij in 2005 het boek "Tochtgenoten, advocaat van slachtoffers". Als één der raadslieden van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding was hij vaak aanwezig bij maatschappelijk relevante processen om en rond discriminatie, racisme en mensenhandel. Hij was ook raadgever van de Belgische Bisschoppen tijdens de bijzondere parlementaire commissie om en rond seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen pastorale relaties.

Voorkeurmateries: strafrecht, recuperatie van schade bij verkeersongevallen en/of andere misdrijven, personen- en familierecht (relatieproblemen en erfenissen)