Cédric Monheim

Advocaat Monheim

Cédric MONHEIM (°03.06.1990) behaalde in 2013 zijn Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Vervolgens werd in 2014 een tweede Masteropleiding in Forensics, Criminology and Law (Forensische Criminologie en Rechtspleging) aangevat aan de Universiteit van Maastricht, waarvan het diploma eveneens behaald werd cum laude.

In het jaar 2016-2017 volgde Cédric Monheim een bijkomende opleiding aan de KU Leuven betreffende de evaluatie van menselijke letselschadedossiers. In 2017 ontving hij hiervan het getuigschrift.

In 2018 richtte Cédric Monheim zijn eigen vennootschap op, MONHEIM LAW BV BVBA. Meer informatie vindt u op www.monheimlaw.be

Uit zijn studies blijkt een voorliefde voor strafrecht, maar hij spitst zich eveneens toe op familierechtelijke aangelegenheden en aansprakelijkheidsdossiers. Hij is sedert oktober 2014 advocaat bij de Balie te Antwerpen.

Voorkeurmateries: strafrecht, personen- en familierecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht.