Advocatenkantoor Paul QUIRYNEN

Advocatenkantoor Paul QUIRYNEN BVBA is een advocatenkantoor gelegen te 2840 Reet - Gemeente Rumst, Molenstraat 137. Er zijn thans twee advocaten werkzaam: Paul QUIRYNEN en Cédric MONHEIM. Het kantoor geniet enige naambekendheid na het behandelen van een aantal maatschappelijk relevante dossiers, diverse assisenzaken en een aantal processen die ook in de media veel aandacht hebben gekregen.


Advocaten Quirynen en Monheim Het kantoor kiest bewust voor een lage drempel en een goede toegankelijkheid om zodoende passende bijstand te verlenen aan alle rechtszoekenden. Er wordt getracht zorgvuldig te werken vanuit de kernwaarden van het beroep van advocaat: discretie, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim.
Het advocatenkantoor Paul QUIRYNEN BVBA tracht zodoende ieder dossier op een persoonlijke, dynamische en correcte wijze af te handelen. De strategie voor het oplossen van soms ingewikkelde problemen wordt steeds besproken met de opdrachtgever en ook qua erelonen en onkosten worden transparante en duidelijke afspraken gemaakt.